Forum Marks - Znaczniki Kategorii Forum

Forum Marks MOD 

Modyfikacja pozwalająca na oznaczanie grafika lub tekstem tytułu kategorii dla forum phpBB3.

 

 Modyfikacja Znaczników Forum dla phpBB3 składa się z dwóch elementów.
Pierwszy dotyczy modyfikacji sekcji ACP forum, natomiast drugi modyfikacji widoków dla użytkownika.

W kolejnych krokach instalacji modyfikacji należy:
• Dodać tabelę do bazy danych phpBB o nazwie phpbb_forum_mark, która składa się z następujących pól:

 

mark_id Integer ID znacznika 
mark_linkInteger  0 - opis tekstowy z pola mark_text 1 - pole mark_text zawiera link do grafiki
mark_textText Treść opisu lub link do pliku graficznego 
mark_title Text  Tytuł znacznika używany do celów administracyjnych

 

• Dodać pole do tabeli phpbb_forums:

 forum_mark Integer Id używanego znacznika forum

• Zainstalować mod: acp_forum_mark (umieścić pliki /adm oraz /include w lokalizacji własnego forum i z poziomu ACP dodać moduł oraz go aktywować)

• Wykonać operacje na skryptach forum opisane w pliku install.xml
• Skonfigurować domyślny znacznik z pustym polem z polem mark_link ustawionym na 0 i pustym polem mark_text

W efekcie po zainstalowaniu moda administrator z poziomu ACP powinien mieć dostęp do zakładki Forum Marks management, która powinna być podobna do obrazka przedstawionego poniżej (oczywiście bez tych przykładowych wpisów konfiguracyjnych)

 Marks management

  

Dodanie nowego znacznika polega na uzupełnieniu pól w sekcji pod nazwą „ADD NEW FORUM MARK" i zatwierdzeniu ich klawiszem „Submit", co powinno spowodować pojawienie się nowego znacznika w ich spisie powyżej i jeżeli rodzaj znacznika został wybrany jako link do grafiki, to również powinien pojawić się podgląd obrazka (to pozwala zweryfikować czy obrazek faktycznie jest dostępny pod podanym linkiem).
Jeżeli znacznik jest już używany na forum (został przypisany przynajmniej jednej kategorii) to nie można go usunąć, a po kliknięciu na link „Yes (Cannont delete!)" administrator w sekcji „FORUM LIST WITH MARK SET" zobaczy listę kategorii gdzie jest stosowany znacznik. Następnie klikając na nazwę kategorii administrator przejdzie do panelu zarządzania daną kategorią.

 

 ACP marks view

 

Usunięcie znacznika polega na jego zaznaczeniu w polu „REMOVE SELECTED MARKS" i potwierdzeniu usunięcia klawiszem „Submit".

Ustawienie znacznika dla konkretnej kategorii odbywa się panelu zarządzania kategoriami w opcjach edycji danej kategorii lub przy dodawaniu nowej, tak jak to przedstawiono na obrazku poniżej:

 

ACP edit marks

 W efekcie użytkownik obok tytułu kategorii powinien również widzieć znacznik tekstowy lub graficzny, np.

 Category view

Pobierz

Forum_Marks_0.1.0 R1!