Move phpBB3 config file - przeniesienie pliku konfiguracji config.php dla phpBB3

Modyfikacja pozwala na bezpieczniejsze niż oryginalnie umieszczenie pliku config.php poza katalogiem głównym forum.

W celu przeniesienia pliku config.php do innej lokazliacji należy wykonać poniższe czynności:

Załóż nowy katalog poza strukturą root forum phpBB3 (roboczo przyjęto zmienną
{path_to_location})

File: ./style.php

#FIND:

require($phpbb_root_path . 'config.' . $phpEx);

#REPLACE WITH:

require(‘{path_to_location}/config.' . $phpEx);

File: ./download/file.php

#FIND:

require($phpbb_root_path . 'config.' . $phpEx);

#REPLACE WITH:

require(‘{path_to_location}/config.' . $phpEx);

File: ./common.php

#FIND:

require($phpbb_root_path . 'config.' . $phpEx);

#REPLACE WITH:

require(‘{path_to_location}/config.' . $phpEx);

#FIND:

if (!file_exists($phpbb_root_path . 'config.' . $phpEx))
{
die("The config.$phpEx file could not be found. href=\"{$phpbb_root_path}install/index.$phpEx\">Click here to install phpBB "); } 

#REPLACE WITH:

if (!file_exists ('{path_to_location}/config' . $phpEx))
{ die("The config.$phpEx file could not be found. href=\"{$phpbb_root_path}install/index.$phpEx\">Click here to install phpBB"); }

 

Pobierz opis zgodny modx: MovePhpBBConfigFIle_1.0.0.zip

Pobierz instrukcje w wersji PDF: MovePhpBBConfigFile.pdf