Strona sprawdzania aktualizacji aplikacji CryptoCard Suite (produkt CryptoTech)
Strona pozwalająca użytkownikom na sprawdzenie, czy posiadana przez nich wersja oprogramowania jest aktualna oraz jakie znane błędy zawiera i poprawki.